Parafia Pisarzowice

PARAFIA
PISARZOWICE

Pisarzowice - Raszów - Rędziny

Mauzoleum Facebook
Raszów

Odwiedź Mauzoleum

Raszów
Pisarzowice

Przeczytaj Ciekawostki

Pisarzowice
Rędziny

Zobacz Historię Kościoła

Rędziny

Pan zmartwychwstał

1. Pan zmartwychwstał i jest z nami, alleluja, alleluja! Głośmy razem z Aniołami, alleluja, alleluja. Triumfuje Boży Syn, alleluja, alleluja! nieba śpiew podejmij ziemio, alleluja, alleluja!

2. Darem zbawczej Swej miłości zburzył wszelki mur wrogości. Chrystus Pan pokonał śmierć, i otworzył nam niebiosa.

3. Żyje znowu nasz Król Chwały, który za nas dał się cały. Gdzież, o śmierci, oścień twój? Gdzież, o grobie, twe zwycięstwo?

4. Tam, gdzie Głową On wszystkiego, postępujmy w ślady Jego. Powstaniemy razem z Nim, z krzyża, grobu i ciemności.

5. Chryste, nasze Zmartwychwstanie, nieba, ziemi wieczny Panie, w dniu triumfu Twego cześć, Tobie, Ojcu i Duchowi.

Zobacz Ogłoszenia
responsive devices

Do Parafii Pisarzowice należą 3 kościoły !

Raszów - Rędziny - Pisarzowice

Zobacz Kościoły

Krótki wstęp do Historii Parafii Pisarzowice

Pisarzowice, to po wiekach reaktywowana parafia w połączeniu z Raszowem i Rędzinami.

Pierwsza społeczność katolicka została w Pisarzowicach zorganizowana w 1305 r. Wieś wzmiankowana w kościelnych zapisach w 1305 r. nosiła miano Villa Scriptori, Scriptoris villa, a z czasem pod wpływem niemieckich osadników przyjęło się tłumaczenie na język dla nich zrozumiały i tak utrwaliła się nazwa: Schreiberdorf, Schreibendorf.

Pisarzów, Pisarzowa i w 1946 Pisarzowice.

Miejscowość obejmuje 1361 ha powierzchni, przez co należy do kilku największych wsi w tym regionie. Prawie tysiąc mieszkańców osiągnęły Pisarzowice w 1840 r. Nieco mniej, ok. 900 osób notowano w I połowie XX wieku. Po czasowym zachwianiu, spowodowanym migracją ludności, doszły do wyżej podanej liczby w latach 60-tych, a w 1988 r. notowano już tutaj 922 osoby.

 • Sedna Testimonial Avatar

  "Historia kościoła w Pisarzowicach"

  Jest to późnogotyckie założenie jednonawowe z wieżą od zachodu, z dwuprzęsłowym prezbiterium nakrytym sklepieniem krzyżowo-żebrowym. We wnętrzu zachował się rzeźbiony ołtarz z 1525 roku ze sceną Wniebowzięcia NMP, renesansową chrzcielnicą z 1625 roku, a na ścianach płyty nagrobne z lat 1605-1913.

 • Sedna Testimonial Avatar

  "Historia kościoła w Raszowie"

  Najcenniejszym fragmentem kościoła jest mauzoleum hr. von Schaffgotschów z Grodztwa. Znajduje się tu jeden z najliczniejszych i najwartościowszych zespołów sepulkralnych na Dolnym Śląsku. W centrum kaplicy stoją dwie kamienne, piaskowcowe tumby grobowe

 • Sedna Testimonial Avatar

  "Historia kościoła w Rędzinach"

  Według dokumentu fundacyjnego kościół w Rędzinach (Rudigersdorf, Ruhrsdorf, Rohrsdorf) został ufundowany przez Wolfa Schaffgotscha, pana na Chojniku, Kowarach, Radomierzu, Rędzinach i Czarnowie. Budowę rozpoczęto na wiosnę 1592 roku, ukończono w jesieni tegoż roku.